• Art Gallery 08
 • Art Gallery 04
 • Art Gallery 03
 • Art Gallery 09
 • Art Gallery 02
 • Art Gallery 07
 • art gallery 12 1400
 • Art Gallery 10
 • Art Gallery 05
 • Art Gallery 01
 • art gallery 13
 • JAS 060X080 slider

Expo 15/5 - 12/7/2020

 

flyer zxpo 2020 1 1 

Pierre DEBATTY

De schilderijen van Pierre Debatty zijn uitbundige verhalen die de kijker met zijn eigen sensibiliteit moet aanvullen en duiden. Niet dat zij vrijblijvend zijn, maar kleur en ritmiek spreken vaak, zoniet steeds, op heel persoonlijke wijze de aandachtige toeschouwer aan. De kunstenaar begeeft zich sinds jaren op het glibberige pad van wat wij bij benadering als lyrische abstractie zouden kunnen omschrijven. Dat betekent ondermeer dat geen concrete boodschappen worden medegedeeld en geen herkenbare wezens zich tussen wolken van kleur en schaduwen bewegen. Wat de kunstenaar schildert is een steeds herhaalde oefening van evenwicht en vooral van harmonie waarbij de intensiteit en de subtiele betekenis van het koloriet gepaard gaan met een bij manier van spreken onvatbaar geheel van bewegingen. Het is weinigen gegeven om, zoals dat in het oeuvre van Pierre Debatty wel het geval is, telkens opnieuw een sfeer van welbehagen te creëren ondanks verrassende contrasten en tinten die in een andere context lang niet de warmte of de zegging bezitten die zij in zijn doeken wel hebben.

 Marie THYS

« Jong zijn is niet een levensperiode maar wel een geestgesteldheid. »
Marie Thys heeft altijd een echte passie ontwikkeld voor dieren en hun specifieke attitudes. Zij zijn haar favoriet onderwerp geworden.
Ze wijdt hen het grootste gedeelte van haar werk toe. Ze observeert hen, met attentie voor hun uitdrukkingen, hun bewegingen en hun broosheid.
Al haar beelden zijn verwezenlijkt met de aan het dier meest aangepaste techniek, hetzij was, hetzij pleister of ook nog klei. Daarna wordt het beeld in een gietvorm gegoten met de verloren was-techniek, om op die manier alles in brons – de nobele materie - te maken. Haar objectief is een kunstwerk ontwerpen dat haar observaties, haar emoties en ideeën concretiseert.

Pieter VANDEN DAELE

De rivier de Schelde en andere wateren rond zijn woonplaats bieden een ideaal visgebied. Zijn vrienden waren enthousiaste vissers en al sinds zijn jeugd was Pieter Vanden Daele gefascineerd door de onderwaterwereld en haar wonderlijke fauna. Een aantal jaren geleden werden zijn passies verenigd toen hij begon met het creëren van bronzen sculpturen van diverse vissen, meestal karpers. Hij maakt het originele model uit organische materialen als bladeren, hout, leer en vele andere dingen. Dit resulteert in de ruige maar gedetailleerde oppervlakte van zijn stukken, daarmee de werkelijke vissenhuid prachtig benaderend. De vissen van Pieter Vanden Daele leven, voor eeuwig gevangen in brons, zoals de natuur prehistorische vissen ving in fossielen.

                            

 

 
 
 

MEESTER & MUSE 17/7 -12/9/2020

flyer expo 2020 3 1

George Grard (1901-1984) wordt algemeen erkend als één van onze grote Belgische beeldhouwers.
Grard is zijn hele leven trouw gebleven aan één thema: de liefde voor het vrouwelijk naakt. Reeds in zijn jeugdwerken blijkt dat hij zijn creativiteit concretiseerde via de studie naar model. De nauwe samenwerking tussen kunstenaar en model zou een constante blijven. De evolutie binnen zijn werk is allesbehalve spectaculair: Binnen een bewust gekozen beperking opent zich een gevarieerde en verstilde wereld van zittende, liggende en staande figuren.
In de woelige jaren '30, '40, en '50, toen de strijd tussen figuratief en abstract heftige discussies uitlokte, bleef Grard overtuigd van de weg die hij ingeslagen was. In 1962 schreef hij in een korte inleiding dat hij weinig afwist van de strijd tussen groepen en scholen: Ik bekijk dat allemaal van ver. Het leven zelf interesseert me meer. Het is uit het leven dat ik heb geput. Deze eenvoudige woorden typeren hem en weerspiegelen zijn consequente houding.
In de jaren '30 ging Grard naar de kust, hij werd er verliefd op het licht en bleef er werken tot aan zijn dood. In zijn kielzog volgden kunstenaars als Pierre Caille, Paul Delvaux en anderen, zodat men later sprak over de "School van Sint-Idesbald".
Grard is geen beeldhouwer in de letterlijke zin van het woord: aanvankelijk modelleerde hij met klei, later werkte hij vooral in gips. Met vijlen en raspen herwerkte hij de vorm tot hij de juiste spanning bereikte. Via een tussenstap in was werden de beelden vervolgens in brons gegoten. In de manier waarop Grard zijn bronzen bewerkte, zien we een verschuiving in de jaren '60. In tegenstelling tot donkere patines met een gladde textuur zien we later een geaccidenteerd oppervlak met een ruwe geut die meer contrastwerking toont tussen lichte en donkere vlakken.
Eind de jaren '70 kreeg de beeldhouwer te kampen met gezondheidsproblemen. Het werken in gips en op grote formaten viel hem steeds moeilijker en hij begon meer en meer te tekenen.
 
Francine VAN MIEGHEM
George Grard was haar leermeester en haar echtgenoot. Zij is er echter wel in geslaagd om een eigen weg te gaan hoewel hun beider thematiek gelijkenissen vertoont. Beiden huldigen de schoonheid en de bijzondere uitstraling van het vrouwelijk lichaam.
De drang naar expressiviteit is reeds vele jaren een onderliggende maar steeds sluimerende factor binnen de sculpturen van Francine Van Mieghem.
Expressiviteit niet enkel in de samenwerking met het model en de opbouw van een sculptuur maar evenzeer in de materie. Er is de stimulerende kracht die uitgaat van de klei waarin het creatieve proces zich afspeelt, maar binnen de beeldhouwkunst is klei geen eindmaterie. Het is brons die de strijd met de tijd aangaat en die de beeldhouwster tegelijkertijd in staat stelt haar eigenheid te uiten. Het ruwe van de klei mag niet verloren gaan in een klassieke afwerking van het brons. Daarom is Francine Van Mieghem zeer nauw betrokken bij het proces van het omzetten naar brons. De oorspronkelijke oneffenheden worden zoveel mogelijk gerespecteerd en het  brons wordt behouden in de ruwe geut. De ruwere textuur en de specifieke tinten van niet-gepatineerd brons worden een wezenlijk onderdeel van het oeuvre. Na vele jaren van intense omgang met vormen, volumes en materies bewijst Francine Van Mieghem dat haar zeer persoonlijke aanpak zich verder verdiept en verfijnt. Plannen en projecten blijven opborrelen en de drang om steeds verder te gaan, de verbeelding om vrijer te laten blijft een constante stimulerende kracht. Beeldhouwkunst als de incarnatie van een sterke en klassevolle levensdrang.
 

 

 

 

Greta Lefevere - Rik De Muelenaere
Polderstraat 76
8670 Oostduinkerke     

Tel: +32 - 58 51 47 57     

Gsm: +32 - 475 38 66 02

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

OPEN :      maart-april-mei-juni-juli(1-16)-september : vrijdag - zaterdag & zondag en feestdagen : 14:00 - 18:00u
             juli(17-31)-augustus : dagelijks 14:00-18:00u (gesloten op dinsdag en woensdag) 
             oktober-februari : na afspraak

OUVERT :     mars-avril-mai-juin-juillet(1-16)-septembre : le vendredi - le samedi - le dimanche et jours de fête : 14:00 - 18:00h
             juillet(17-31)-août : tous les jours 14:00-18:00h  (fermé le mardi et le mercredi)
             octobre-février : sur rendez-vous